Jdi na obsah Jdi na menu
 


literatura evropské renesance a humanismu

28. 4. 2011

 

Literatura evropské Renesance a Humanismu
 
SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ
-          od konce 13. století dochází v Evropě k zásadním změnám všech oblastí života →
           umění, vědy, filozofie a hlavně literatury → všestranným umělcem se stal hlavně Leonardo da Vinci a také Michelangelo Buonarroti
-          na rozdíl od předcházejícího období, kde se dění zaměřuje na církev, zde je tomu člověk
-          nové vynálezy umožňují plavby a rozvoj mořeplavectví → 1492 – K.K. (objev Ameriky)
-          díky obchodu také dochází i k velikým přestavbám měst a rušení feudálního řádu                                                                   
ARCHITEKTURA
-          gotiku vyměňuje nový umělecký sloh (Renesance) → rozlehlé prostory, horizontální
-          patra, sloupy, klenby, arkády a kupole
 
-          základní materiály pro výstavbu staveb:            ● kámen (hlavní a převážný materiál)
                                                                                 ● malta
                                                                                 ● omítka – nová → tvorba sgrafit
 
-          vznikají nová města s arkádovým dvorem a návrhy na ideální města
-          renesanční architekti:     » Filippo Bruneleschi (sirotčinec, kupole dómu ve Florencii)
                                              » Rafael Santi (bazilika sv. Petra v Římě)
                                              » Michelangelo Buonaroti (kupole baziliky sv. Petra v Římě)
 
MALÍŘSTVÍ
-          objevuje se sbíhavá perspektiva (realizace v obraze)
-          témata z antické mytologie, duševní stavy a lidská postava
-          renesanční malíři:          » Michelangelo Buonarroti (David, fresky v Sixtinské kapli)
                                              » Leonardo da Vinci (Mona Lisa, Poslední večeře)
                                              » Sandro Botticelli (Zrození Venuše)
 
SOCHAŘSTVÍ
-          pro sochařství tohoto období charakteristické: ● jezdecké pomníky
                                                                                 ● portréty
                                                                                 ● monumentální náhrobní památky
HUDBA
-          typická světskostpolyfonie (=vícehlas)
-          nejznámější autor: Orlando di Laso, Clemens non Papa
 
 
LITERATURA
-          duchovní a církevní tematika ustupuje a nastupují otázky o lidské existenci
-          jazyk: literatura latinsky psaná ustupuje a píše se v národních jazycích
-          žánry: legenda, apologie(obrana), traktát, epos, epigram,óda, román, povídka, cestopisy
-          nejdůležitějším myšlenkovým proudem renesance je humanismus (směr, zdůrazňuje lidskost, hledá skutečné pojetí člověka a skutečné Humanity, vyjadřuje i ideál vzdělání)
-          ad fontes (k pramenům) → základ vědeckého zkoumání přírodovědných věd, fiologie, historie a geografie a díla řeckých autorů
-          za zakladatele humanismu se považuje Erasmus Rotterdamský → učenec, satirická práce: Chvála bláznivosti
-          v nejstarších lidských vrstvách → pověsti o doktoru Faustovi či o hrdinovi Enšpígl
Dante Alighiery
-          narození: Florencie
-          úmrtí: Ravenna
-          píše formou milostnou poezií, kde jeho celoživotní inspirací je láska k dívce Beatrice
-          píše:         ● milostnou poezii
                       ● odborná pojednání o gramatice
                       ● politické traktáty
- do historie literatury se ale zapsal a proslavil svým duchovním eposem Božská komedie
- jeho další díla jsou např. O monarchii, Nový život a O řeči lidové
 
           Božská komedie
-          lat. La divina Commedia nebo Commedia
-          začíná obrazem temného hvozdu → tzv. alegorie světa
-          Obsah:     ● sám autor zde vystupuje a zabloudí, kde ho napadají tři šelmy: pardál, lev a                vlčice
                       ● rychlým úprkem narazí na prudký sráz, kde najde svého průvodce, kterého                   mu poslala zesnulá Beatrice, průvodcem je Vergilius
                       ● s průvodcem/Vergiliem prochází první části a tou je Peklo
                       ● v pekle potkává mnohé známé osobnosti z historie, kteří se zde ocitli za                        hřích, jsou rozmístěni v 9 kruzích, podle svého hříchu
                       ● poté ho Vergilius provází Očistcem, který připomíná ostrov s horou, dále už                 ale nesmí Vergilius jít, protože je pohan a tak ho v ráji provází sama Beatrice
                       ● šest dní prochází Peklem a Očistcem a teprve 7. den vstupuje do Ráje
- v díle hrají čísla důležitou roli → symbolika
- symbolický význam má hlavně číslo 3 → epos má 3 části po 33 zpěvech z tříveršových strof (=tercín)
- rým je obkročný aba bcb cdc
- veršjedenáct slabik
- celá skladba popisuje alegoricky cestu člověka a hledání smyslu života a spásy
 
Francesco Petrarca
-          narození: Arezzo
-          úmrtí: Padova
-          myslitel, prozaik, výjimečný fiolog a zakladatel moderní evropské lyriky
-          své nejznámější dílo Zpěvník píše formou poezie a líčí duševní neklid a milostný motiv
-          další díla: ● hrdinský epos Afrika
                       ● didakticko-alegorický epos Triumfy
                       ● historický spis O slavných mužích
 
           Zpěvník
-          lat. Canzoniere, lid. Čes. Sonety Lauře
-          základem díla jsou milostné verše, obsahuje i náboženské a politické básně a verše určené Petrarkovým přátelům
-          autor klade důraz na existenci člověka a lidskou rasu jako takovou
-          dílo se skládá ze dvou částí, 366 milostných básní z nichž 317 je psáno formou sonetu
-          Obsah:     ● v první části knihy – Za Lauřina života se básník vrací do svého mládí, líčí                   lásku k Lauře a trápení v mládí
                       ● ve druhé části – Po Lauřině smrti se opakují Petrarkovy vzpomínky na Lauru
                       ● Laura není opravdová, ale má rysy reálné pozemské ženy
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář